Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Арцизька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:
начальника відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради;
головного спеціаліста відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради;
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта не нижче ступеня бакалавра; знання Конституції України; законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про соціальні послуги», вільне володіння державною мовою, володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами, креативність, комунікабельність.
Необхідні документи для участі у конкурсі:
заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
копія трудової книжки (за наявності);
копія документа, який посвідчує особу;
копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
медична довідка про стан здоров`я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров`я України;
заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
згода на обробку персональних даних;
копія реєстраційної картки платника податків;
сертифікат про рівень володіння державною мовою;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за 2021 рік
Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантних посад звертатися до відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради за адресою: 68400, Одеська обл., м.Арциз, вул. Соборна, буд.46.
Телефон для довідок: 097 901 42 16
Термін подання документів: 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу.

Прийом заяв до 29 січня 2022 року.
Конкурс відбудеться 31 січня 2022 року о 14 годині 00 хвилин, у приміщенні Арцизької міської ради (мала зала)

Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників відділу соціального захисту населення Арцизької міської ради:
1. Розмір та строки призначення державної соціальної допомоги. (статті 5,6 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
2. Види державної соціальної допомоги (стаття 3 Закону Украiни «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми»).
3. Класифікація соціальних послуг (стаття 16 Закону України «Про соціальні послуги»)
4. Поняття малозабезпечена сiм’я, непрацююча працездатна особа, прожитковий мінімум для сім’ї (стаття 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»).
5. Діяльність держави щодо осіб з інвалідністю(стаття 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).
6. Єдиний державний реєстр ветеранів війни. (стаття 3 1Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
7. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них (стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
8. Звернення про надання соціальних послуг (стаття 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
9. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (стаття 20 Закону України «Про соціальні послуги»).
10.Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг(стаття 20 Закону України «Про соціальні послуги»).
11. Особи, які належать до учасників бойових дій (стаття 6 Закону України «"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
12. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї ( постанова КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1003 «Про внесення змін до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї»).
13. Почесне звання «мати-героїня». Порядок присвоєння. (Указ ПУ «Про почесні звання України» від 9 червня 2001 року № 476/2001)
14. Виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні (стаття 13 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»).
15. Поняття середньомісячного сукупного доходу. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу ( Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632)