ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 02.06.2021

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, затвердженого наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту від 20.05.2021року №19-к відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:
- головних спеціалістів відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради – 2 посади;
7 категорія посади
посадові обов'язки у межах, визначених посадовою інструкцією, забезпечує виконання завдань, покладених на нього керівництвом відділу, які стосуються роботи відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради.
Вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта за рівнем магістра, спеціаліста, знання Конституції України; законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про запобігання корупції", нормативних документів, що стосуються діяльності відділу освіти, молоді та спорту; постанов, розпоряджень, інших нормативно-правових актів, що регулюють розвиток освіти в Україні; практику застосування законодавства з питань освіти; вільне володіння державною мовою, володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами, креативність, комунікабельність.

Відповідно до ст.12 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
1) визнані судом недієздатними;
2) які мають судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягому становленого строку;
5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.
На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1);
2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) електронну декларацію про доходи за 2020 рік;
6) копію паспорта;
7) копія реєстраційної картки платника податків;
8) згода на обробку персональних даних;
9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
10) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону ( Додаток 2).

Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися до відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради за адресою: 68400, Одеська обл., м.Арциз, вул. Соборна,буд.44Л.
Телефон для довідок: (04845) 3-26-95.
Термін подання документів: не менше 15 та не більше 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу.

Прийом заяв до 30 червня 2021 року включно.
Орієнтовна дата проведення конкурсу 01 липня 2021 року

Завантажити заяву на допуск до участі в конкурсі.

Завантажити заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом  України “Про очищення влади”.