Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови КМУ від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Арцизька міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад:

- начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради;
- начальника відділу культури та туризму;
- головного спеціаліста по зверненням громадян відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради;
- головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу організаційної та кадрової роботи;
- головного спеціаліста-інспектора з праці відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань Арцизької міської ради.
Вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання Конституції України; законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про місцеве самоврядування», "Про запобігання корупції", нормативних документів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанов, розпоряджень, інших нормативно-правових актів, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, вільне володіння державною мовою, володіння основними принципами роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій, креативність, комунікабельність
Необхідні документи для участі у конкурсі:
• заява про участь у конкурсі;
• особова картка (форма П-2 ДС);
• автобіографія;
• дві фотокартки розміром 4x6;
• копія документа про освіту;
• копія трудової книжки, завірена за місцем роботи
• копія паспорта;
• медична довідка про стан здоров`я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров`я України;
• заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
• згода на обробку персональних даних;
• копія реєстраційної картки платника податків;
• копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
• електронна декларація про доходи за 2020 рік.

Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади звертатися до відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради за адресою: 68400, Одеська обл., м.Арциз, вул. Соборна,буд.46.
Телефон для довідок: (04845) 3-41-72.
Термін подання документів: 30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу.

Прийом заяв до 17 квітня 2021 року.
Конкурс відбудеться 20 квітня 2021 року.

Завантажити ЗРАЗОК заяви кандидата на участь у конкурсі

Завантажити Заяву про згоду на обробку персональних даних

Завантажити Форму П-2 ДС

Завантажити перелік питань 1

Завантажити перелік питань 2