РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ НА 2022 РІК

Р І Ш Е Н Н Я

 Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік

       Керуючись статтею 267, статтею 268, пунктом 293.2 статті 293  Податкового кодексу України та пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Арцизька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на 2022 рік на території Арцизької міської територіальної громади:

1.1 ставки єдиного податку (додаток 1);

1.2 ставки транспортного податку (додаток 3);

1.3 ставки туристичного збору (додаток 5).

2. Затвердити:

2.1 Положення про оподаткування єдиного податку (додаток 2);

2.2 Положення про оподаткування транспортного податку (додаток 4);

2.3 Положення про оподаткування туристичного збору (додаток 6).

2. Оприлюднити рішення шляхом опублікування  його у газеті «Арцизькі вісті» та розміщення на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради.

3.Рішення направити в ГУ ДПС в Одеській області для виконання при адмініструванні місцевих податків та зборів.

4. Дане  рішення набирає чинності з 01січня 2022 року.

5. Рішення Арцизької міської ради від 30 червня 2020 року №  1930-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік» вважати таким, що втрачає чинність з 01січня 2022 року.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Арцизький міський голова                                                     С.А.Парпуланський

9 липня 2021 року

№518-VIII

                                                                         Додаток 1

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

Ставки єдиного податку

     Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

   Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти Арцизької території  громади, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ

Код згідно з

КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5120400000 5120410100 UA51060010010032913 м. Арциз
    5120480701 UA51060010020099401 с. Виноградівка
    5120480703 UA51060010100056815 с. Плоцьк
    5120481401 UA51060010030050471 с. Главані
    5120481901 UA51060010040032113 с. Делень
    5120481902 UA51060010090012391 с. Новоселівка
    5120482401 UA51060010050096931 с. Задунаївка
    5120482701 UA51060010060070745 с. Кам’янське
    5120483701 UA51060010070094865 с. Надеждівка
    5120483901 UA51060010080081517 с. Нова Іванівка
    5120485401 UA51060010110069219 с. Прямобалка
    5120486401 UA51060010120050172 с. Холмське
    5120486402 UA51060010130013283 с. НовохолмськеСтавки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території Арцизької міської територіальної громади:

     Для першої групи платників єдиного податку в розмірах:

- 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1. розділу ХІV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

     Для другої групи платників єдиного податку в розмірі:

- 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі І розділу ХІV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

    Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

                                                                         

Додаток 2

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

ПОЛОЖЕННЯ

про оподаткування єдиного податку

1.     Загальні положення

Положення про єдиний податок (далі – Положення) розроблене у відповідності до розділу ХІV Податкового кодексу України, яким встановлені правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Поняття, що застосовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному Податковим кодексом України.

Дане Положення застосовується  до суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України до платників єдиного податку першої та другої груп платників, для яких фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Арцизькою міською радою.

Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України до платників єдиного податку третьої та четвертої груп платників сплачують єдиний податок відповідно до порядку та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

2.     Платники податку.

2.1.  Платниками податку є фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності першої, другої, третьої і четвертої груп платників єдиного податку, визначених Податковим кодексом України (далі – Податковий кодекс), а саме:

1)    перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з  торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом   календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;

2)    друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів здорогоцінних металів,дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утвореннятанапівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, які встановлені  для такої групи.

3)    третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 000 000 гривень;

4)    четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.2.  При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою та розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовуються норми підпункту 291.4.1. пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу.

2.3.  Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці) визначені пунктом 291.5. статті 291 Податкового кодексу.

2.4.  Платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.5.  Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, вказані у пункті 291.7. статті 291 Податкового кодексу.

3.     Порядок визначення доходів та їх склад

Для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування визначення доходу такого суб'єкту господарювання здійснюється у відповідності до статті 292 Податкового кодексу.

4.     Ставки єдиного податку

4.1.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - не більше 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2.  Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами 293.3, 293.5, 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

4.3.  У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.4.  У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України.

4.5.  Ставки єдиного податку для першої – третьої груп застосовуються у розмірах та з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.4 та пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу.

5.     Податковий (звітний) період

5.1.  Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є  податковий (звітний) період встановлений статтею 294 Податкового кодексу.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.     Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1.  Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

7.     Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

7.1.  Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

             8. Особливості нарахування сплати та подання звітності

8.1. Нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

                                                                        

Додаток 3

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

 

Ставки транспортного податку

     Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

   Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти Арцизької території  громади, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ

Код згідно з

КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5120400000 5120410100 UA51060010010032913 м. Арциз
    5120480701 UA51060010020099401 с. Виноградівка
    5120480703 UA51060010100056815 с. Плоцьк
    5120481401 UA51060010030050471 с. Главані
    5120481901 UA51060010040032113 с. Делень
    5120481902 UA51060010090012391 с. Новоселівка
    5120482401 UA51060010050096931 с. Задунаївка
    5120482701 UA51060010060070745 с. Кам’янське
    5120483701 UA51060010070094865 с. Надеждівка
    5120483901 UA51060010080081517 с. Нова Іванівка
    5120485401 UA51060010110069219 с. Прямобалка
    5120486401 UA51060010120050172 с. Холмське
    5120486402 UA51060010130013283 с. Новохолмське


       Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу.

Додаток 4

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

ПОЛОЖЕННЯ

про оподаткування транспортного податку

1. Платники транспортного податку

1.1 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.  2437500 грн.

     Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

     Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті 267  Податкового кодексу України.

4. Ставки/розмір

4.1 Ставка транспортного податку визначена пунктом 267.4 статтею 267 Податкового кодексу, а саме ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267.

5. Податковий період

5.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

    Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

    Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7. Строк та порядок сплати

7.1  Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

7.2 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Додаток 5

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

 

Ставки туристичного збору

     Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

   Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти Арцизької території  громади, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ

Код згідно з

КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5120400000 5120410100 UA51060010010032913 м. Арциз
    5120480701 UA51060010020099401 с. Виноградівка
    5120480703 UA51060010100056815 с. Плоцьк
    5120481401 UA51060010030050471 с. Главані
    5120481901 UA51060010040032113 с. Делень
    5120481902 UA51060010090012391 с. Новоселівка
    5120482401 UA51060010050096931 с. Задунаївка
    5120482701 UA51060010060070745 с. Кам’янське
    5120483701 UA51060010070094865 с. Надеждівка
    5120483901 UA51060010080081517 с. Нова Іванівка
    5120485401 UA51060010110069219 с. Прямобалка
    5120486401 UA51060010120050172 с. Холмське
    5120486402 UA51060010130013283 с. Новохолмське

    Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка - для внутрішнього туризму та 2,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

    Визначити податкового агента щодо справляння туристичного збору на     території м.Арциз:

-         адміністрацію готелю, розташованого за адресою: м.Арциз, вул. Калмикова, 33, тел. (04845)3-30-95.

-         адміністрацію хостела ФОП Чірков А.І., розташованого за адресою: м.Арциз, вул. Тарутинська, 2Б, тел. (04845)3-20-65.

                                                                                                                      

Додаток 6

до рішення Арцизької міської ради                                     

                                                                                        від 9 липня 2021 року №518

ПОЛОЖЕННЯ 

про оподаткування туристичного збору

1. Визначення понять

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Арцизької міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені пунктом 268.2.2 статті 268 Податкового кодексу України.

3. База справляння збору

3.1 Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Положення.

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

4.1 Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у  таких місцях проживання (ночівлі):

 а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

4.2 Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 Податкового кодексу;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

       Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради.

5. Особливості справляння збору

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням міської ради або ради Арцизької міської територіальної громади.

      За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та рішення міської ради Арцизької міської територіальної громади,

6. Порядок сплати збору

 6.1 Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

6.2 Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

6.3 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Строк та порядок подання звітності

7.1 Податкові агенти подають до контролюючого органу декларацію (розрахунок) за податковий (звітний) квартал у строк, визначений пунктом 49.18.2 Податкового кодексу України, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

8. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору

8.1 Податкові агенти, визначені  цім Положення, несуть відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до місцевого бюджету, повноту і своєчасність перерахування збору до місцевого бюджету та своєчасність подання податкових декларацій з платежу в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

8.2 Контроль за своєчасність подання податкових декларацій зі збору, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюється ГУ ДПС в Одеській області.