План діяльності з підготовки та прийняття проектів регуляторних актів на 2017 рік

Додаток

                                                                                                                                                                                 до рішення Арцизької міської ради

                                                                                                                                                                                від 24.01.2017 №530

План діяльності з підготовки та прийняття проектів регуляторних актів на 2017 рік

№ з/п Вид проекту Назва проекту Мета прийняття

Строк підготовки проектів

Відповідальний за підготовку проекту регуляторного акту

1 Рішення виконавчого комітету міської ради Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Арциз Впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті, а також створення комфортних умов проживання для мешканців міста.

Березень-травень

І заступник міського голови, постійна комісія з питань ЖКГ та благоустрою
2

Рішення міської

ради

Про затвердження Правил благоустрою м. Арциз Встановлення законодавчо врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам, захисту довкілля, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

Лютий-квітень

І заступник міського голови, постійна комісія з питань ЖКГ та благоустрою
3 Рішення виконавчого комітету міської ради Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Арциз Регулювання діяльності у рекламній сфері та удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті

Січень-лютий

І заступник міського голови
4 Рішення міської ради Про затвердження місцевих податків та зборів на 2018 р. Виконання норм Податкового кодексу України Липень-грудень Головний бухгалтер
5 Рішення виконавчого комітету Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат Виконання вимог ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Лютий- березень Секретар міської ради

 

Секретар міської ради                                                                                   Д.Г. Барсукова