РІШЕННЯ Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Арцизької міської територіальної громади

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Арцизької міської територіальної громади 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 169, 172, 327 Цивільного кодексу України, статтями 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483, враховуючи рішення Арцизької міської ради від 24.12.2020 № 84-VIII «Про затвердження плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та плану-графіку здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів Арцизькою міською радою на 2021 рік», з метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок передачі в оренду комунального майна Арцизької міської територіальної громади (додається).
2. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного забезпечення оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природи.

Арцизький міський голова                        Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

21 січня 2022 року
№1149-VІІІ