Проект рішення "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги"

                                                                  УКРАЇНА

                                                                      ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                                      АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

                                                                  АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                      

                                                                    ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

                                                 Про  встановлення тарифів на ритуальні послуги

   Керуючись пп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженою Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 193 від 19.11.2003 року, розглянувши лист директора КП «Благоустрій» від 09.06.16р. № 215, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності у м. Арциз на 2016 рік.

(Додаток 1)

2. Встановити тарифи на ритуальні послуги у м. Арциз. ( Додаток 2)

3. Дане рішення оприлюднити у газеті «Дело» та на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради.

4. Рішення набирає чинності з 10.08.2016 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Пасічніченка Д.В.

  

Міський голова                                                                   В.М.Міхов

 

__________________                  

№_____________

                                                                                                    

                                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                                                до рішення виконавчого

                                                                                                                                                   комітету міської ради

                                                                                                                                                  № _______ від ________

1. Оформлення договору – замовлення на організацію та проведення поховання. Оформлення свідоцтва про поховання.

2. Доставка похоронної належності: завантаження, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого.

3. Надання послуг а/м «катафалк».

4. Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили).

5. Формування намогильного насипу (доочистка вручну, формування верхньої частини могили).

6. Одноразове прибирання території біля могили.

7. Надання послуг з перенесення труни з тілом померлого від будинку до цвинтарю.

Міський голова                                                                  В.М.Міхов

                                                                                     

                                                                                                    Додаток 2

                                                                                           до рішення виконавчого

                                                                                           комітету міської ради

                                                                                           № _______ від ________

                                                         Тарифи на послуги

                                  передбачені необхідним мінімальним переліком

                                              окремих видів ритуальних послуг

 

№ з/п Найменування ритуальних послуг Сума
1 Оформлення договору – замовлення на організацію та проведення поховання. Оформлення свідоцтва про поховання 278,79
2 Доставка похоронної належності: завантаження, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого              (з робочими) 422,02
3 Надання послуг   а/м   « катафалк» 158,13
4

Копання могили   (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили):

- вручну

123,21

5 Формування намогильного насипу (доочистка вручну, формування верхньої частини могили) 231,90
6 Одноразове прибирання території біля могили 31,82
7 Надання послуг з перенесення труни з тілом померлого від будинку до цвинтарю 184,82

         

   Головний бухгалтер КП « Благоустрій»                            Герасимчук Л.В.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради Одеської області «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги»

 

І Визначення проблеми

         Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – аналіз) розроблений відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

     Проблема, яку необхідно вирішити, шляхом ухвалення даного рішення, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов'язків органу місцевого самоврядування, в частині здійснення повноважень щодо затвердження мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та встановлення тарифів, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживача – споживача ритуальних послуг та комунального підприємства “Благоустрій”, в частині надання ритуальних послуг.

            Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
КП «Благоустрій» +  

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів чи діючих регуляторних актів у зв’язку з відсутністю останніх та необхідністю прийняти нові тарифи на підставі розрахунків економічно обґрунтованих витрат на надання ритуальних послуг в м.Арциз.

ІІ Цілі державного регулювання

Метою проекту акта є:

- виконання норм ЗУ «Про поховання та похоронну справу»;

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги в місті Арциз;

- забезпечення якісного надання ритуальних послуг в місті Арциз.

ІІІ Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Альтернативу 1 - запропоновано відхилити у зв'язку з тим, що у разі неприйняття зазначеного проекту рішення не буде нормативно врегульована робота ритуальної служби КП “Благоустрій”.

Альтернативу 2 - обраний спосіб є найбільш ефективним. Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить основні організаційно-правові засади щодо удосконалення роботи ритуальної служби, а саме дозволить надавати своєчасні, якісні ритуальні послуги населенню беззбитково для КП “Благоустрій”.

Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив Вигоди Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати робочого часу, пов'язані з підготовкою регуляторного акту.

Альтернатива 2

Вдосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання померлих. Приведення у відповідність з чинним законодавством тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку. Витрати робочого часу, пов'язані з підготовкою регуляторного акту. Впровадження проекту рішення не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернатив Вигоди Витрати

Альтернатива 1

Відсутні Витрати на ритуальні послуги

Альтернатива 2

Захист споживача від неякісного та несвоєчасного надання послуг. Підвищення витрат на оплату ритуальних послуг

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання цього регуляторного акта серед суб’єктів господарювання підпадає лише КП «Благоустрій», виконавець ритуальних послуг в м.Арциз.

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Збільшення витрат підприємства, виникнення заборгованості
Альтернатива 2 Встановлення обгрунтованих тарифів на ритуальні послуги, приведе до покращенню фінансово-господарського стану підприємства.   Забезпечить належні умови для здійснення похоронно-ритуального обслуговування. Збільшення витрат підприємства, виникнення заборгованості

ІV Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

1

Часткове вирішення існуючої проблеми, призведе до втрат КП «Благоустрій»
Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить тарифи на ритуальні послуги у відповідність до вимог чинного законодавства України, встановлені доцільні та обґрунтовані тарифи з урахуванням рівня платоспроможності громадян
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Немає

 

Надання послуг за тарифами, нижчими за економічно обґрунтовані

Альтернатива 2 Вирішення проблем Немає Прийняття акта дасть змогу врегулювати проблему.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

V Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Альтернативу 1 - запропоновано відхилити у зв'язку з тим, що у разі неприйняття зазначеного проекту рішення не буде нормативно врегульована робота ритуальної служби КП “Благоустрій”.

Альтернативу 2 - обраний спосіб є найбільш ефективним. Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить основні організаційно-правові засади щодо удосконалення роботи ритуальної служби, а саме дозволить надавати своєчасні, якісні ритуальні послуги населенню беззбитково для КП “Благоустрій”.

Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

         Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості шляхом його оприлюднення у газеті на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради та в газеті «Дело».

VІ Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на впровадження та виконання вимог регуляторного акта не передбачені.

VІІ Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного законодавства, або з інших причин, регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

VІІІ Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-       кількість наданих ритуальних послуг;

-       отриманий КП “Благоустрій” прибуток.

ІХ Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися КП “Благоустрій” до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, а періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту, відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

   Перший заступник

   міського голови                                                          Д.В. Пасічніченко