Про затвердження Положення про порядок надання грошової одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Арциз

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

                                           АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА                                        

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про порядок надання грошової одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Арциз

   Керуючись статтею 34, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок надання грошової одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Арциз згідно із додатком до рішення.
 1. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію Арцизької міської ради.

         Міський голова                                                              В.М. Міхов

26.04.2016р.

№   240-VII

Додаток до рішення

Арцизької міської ради

 240-VII від 26.04.2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання грошової одноразової матеріальної допомоги

мешканцям міста Арциз

1. Загальні положення

1.1. Положення про надання грошової одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Арциз (далі - Положення) визначає умови та порядок вирішення питання щодо фінансової підтримки мешканців територіальної громади, які потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з лікуванням, тяжкою хворобою та членам їх сімей.

1.2. Грошова одноразова матеріальна допомога (далі – матеріальна допомога) мешканцям Арцизької територіальної громади надається за рахунок коштів загального фонду   бюджету Арцизької міської ради при наявності відповідного фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень.

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги є заява громадянина або заява одного із батьків про надання матеріальної допомоги на лікування неповнолітньої особи на ім’я міського голови.

1.4. Матеріальна допомога може надаватися одному із членів сім'ї.

1.5. Розмір матеріальної допомоги залежить від складності захворювання, інших обставин та складає від 200 гривень до 2000 гривень.

1.6. Матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік. У виключних випадках матеріальна допомога може бути надана повторно при наявності аргументованих документів, але не більше двох разів на рік та в сукупності не може перевищувати максимального розміру допомоги.

1.7. Матеріальна допомога надається заявникуна поховання громадян , які на момент смерті не працювали, не перебували на обліку в Пенсійному фонді, не перебували на обліку в центрі зайнятості та не займалися підприємницькою діяльністю.

1.8. Розмір матеріальної допомоги на поховання визначається на підставі рішення виконавчого комітету Арцизької міської “Про погодження калькуляції на проведення безоплатного поховання”.

1.9. Матеріальна допомога надається мешканцям, які зареєстровані у місті Арциз.

2. Порядок розгляду заяв мешканців міста Арциз щодо надання матеріальної допомоги

2.1. Для отримання матеріальної допомоги мешканці міста Арциз надають до виконавчого комітету Арцизької міської ради заяву на ім’я міського голови.

2.2. До заяви громадяни додають наступні документи:

 1. копію паспорту;
 2. копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 3. копію довідки про склад сім’ї;
 4. копію свідоцтва про укладання шлюбу;
 5. копію свідоцтва про народження (особам до досягнення 18 років);
 6. довідку з медичного закладу (копію форми № 027/о, форми № 027-1/о, випісний епікриз з історії хвороби);
 7. дані про особистий рахунок заявника в установі банку (у разі перерахування матеріальної допомоги).
 8. інші документи (копії чеків на придбання ліків тощо).

        До заяви про виділення матеріальної допомоги на поховання   надаються наступні документи:

 1. копія паспорту;
 2. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 3. копія свідоцтва про смерть;
 4. довідка про виплату одноразової допомоги на поховання;
 5. довідку з Пенсійного фонду України в Арцизькому районі;
 6. довідку з центру зайнятості;
 7. дані про особистий рахунок заявника в установі банку (у разі перерахування матеріальної допомоги).

3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги

3.1.Заява про надання матеріальної допомоги приймається та реєструються   згідно затвердженої Інструкції з діловодства за зверненнями громадян відповідальною особою з реєстрації вхідної документації.

3.2. Після розгляду міським головою заява з резолюцією передається головному бухгалтеру міської ради.

3.3.Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту рішення   покладається на головного бухгалтера міської ради.

3.4. Рішення   щодо надання матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Арцизької міської ради.

3.5. Матеріальна допомога надається готівкою або перераховується на особистий рахунок заявника   в установі банку.

4. Заключні положення

4.1. Облік громадян, які отримали   матеріальну допомогу згідно з цим Положенням, веде спеціаліст бухгалтерії Арцизької міської ради.

4.2.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера Арцизької міської ради.

  

        Секретар міської ради                                                       Д.Г. Барсукова