Про затвердження Програми «Оцінка земель на 2016 рік» та паспорту бюджетної програми на 2016 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми

«Оцінка земель на 2016 рік» та паспорту бюджетної програми на 2016 рік.

             На підставі п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму «Оцінка земель на 2016 рік» (Додаток 1).

2.Затвердити паспорт бюджетної програми «Оцінка земель на 2016 рік» (Додаток 2).

3. Головному бухгалтеру Арцизької міської ради Горяйновій І.І. забезпечити фінансування даної програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти напланово-бюджетну комісію міської     ради та постійну комісію по регулюванню земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища.

                 Міський голова                                                   В.М Міхов

26.04.2016р.    

243-VIІ

                                                                                                                              Додаток № 1

                                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                              №  243-VII від 26.04.2016р.

 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

“Оцінка земель на 2016 рік”

 

   Бюджетна програма “Оцінка земель на 2016 рік” розроблена відповідно до Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ, Закону України “Про оренду землі” від 06.10.1998р. № 161-XIV, Закону України “Про землеустрій” від 25.05.2003р. № 858-IV. Програма окреслює основне завдання на 2016 рік щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

1. Мета, принципи та основні завдання програми

Метою та завданням програми є:

-         проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, відповідно до статті 128 Земельного Кодексу України, за рахунок авансу, унесеного покупцем земельної ділянки;

-         розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

2. Послуги, які надаються за програмою

Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.

3. Основні заходи та фінансування програми

 

-         забезпечити проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу;

-         передбачуваний обсяг фінансування 11522 (Одинадцять тисяч п'ятсот двадцять дві ) гривень;

-         джерела фінансування – бюджет міської ради, спеціальний фонд (бюджет розвитку).

     Контроль за виконанням Програми здійснюється комісією з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

        

                          Секретар міської ради                                                Д.Г. Барсукова