• На головну
  • Нормативні акти
  • Програми, правила, положення
  • Про подовження терміну виконання Програми забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз» та затвердження паспорту бюджетної програми на 2016 рік

Про подовження терміну виконання Програми забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз» та затвердження паспорту бюджетної програми на 2016 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я

           Про подовження терміну виконання Програми забезпеченнярозробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз» та затвердження паспорту бюджетної програми на 2016 рік

 

        З метою забезпечення ефективної реалізації розробки Генерального плану м. Арциз, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Арциз , інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, згідно Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності », та керуючись п. 42 ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:

  1. Подовжити термін виконання Програми забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз» на 2016 рік зі змінами (додаток 1). 
  2. Затвердити паспорт бюджетної програми «Программа забезпечення розробки містобудівної документації  та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз» на 2016 рік (додаток 2).

3.     Передбачити у міському бюджеті кошти на фінансування Програми.  

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію та    комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

      Міський голова                                                                              В.М.Міхов

17.03.2016р    

№ 166-VIІ

Додаток 1

                           до рішення сесії міської ради

                                                                                                      від 17.03.2016 р. №166-VIІ

ПРОГРАМА

забезпечення розробки містобудівної документації генерального плану та топографічної основи «Генеральний план міста  Арциз »

1.      Загальні положення

Згідно з діючим законодавством генеральний план міста Арциз є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Арциз.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території міста Арциз.

         При розробці генерального плану впроваджується перший рівень зонування - функціональне зонування території міста. Тому якість, прозорість та повнота генерального плану мають вплив на всю подальшу роботу з зонування у місті.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів території.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Розробка містобудівної документації м.Арциз передбачає виготовлення :

- картографо - геодезичної основи масштабу 1 : 5000 в умовних знаках та графічної точності 1:2000;

- перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

- розробка Генерального плану міста Арциз ;

- виготовлення планів зонування територій і детальних планів території;

- узгодження Генерального плану міста Арциз згідно з діючим законодавством;

- затвердження містобудівної документації згідно з діючим законодавством.

 2.     Мета програми

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Наявність генерального плану забудови буде сприяти реалізації плану соціально-економічного розвитку м.Арциз на 2013-2016 року.

Генеральний план міста Арцизвизначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, переважні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Генеральний план є комплексним планувальним документом та основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Арциз. Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території міста.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів генерального плану.

Перебудова економіки стала значним чинником, що змінив життя суспільства, вона наповнює новим змістом життя і стимулює діяльність людей.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в м.Арциз.

Генеральний план міста Арциз розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план міста в сучасному варіанті є стадією довгострокового стратегічного розвитку і тому позбавлений конкретності і визначеності. Тому розроблення зонінгу в складі Генплану - це реальний шанс залучення інвесторів і приватнопідприємницької ініціативи для вирішення проблем сучасного міста. Таким чином, можливо вирішувати проблеми будівництва, реконструкції і благоустрою міського середовища, реконструкції чи будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури і т.ін. Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до бюджету міста і податків в державні органи, створення додаткових робочих місць і отримання прибутків власниками об'єктів, благоустрій і озеленення прилеглих до об'єктів, що будуються, територій.

3.      Нормативно-правова база як підстава для розроблення містобудівної документації та топографічної основи « Генеральний план міста Арциз »

Розробка генерального плану проводиться відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», державних будівельних норм та правил та іншої нормативної документації визначеної діючим законодавством.

Рішення про розроблення генерального плану приймає Арцизька міська рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку

4.      Термін реалізації програми

Програма реалізовується протягом 2013-2016 року (додаток1). 

5.      Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

За рішенням міської ради для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Коригування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

6. Очікувані результати реалізації Програми.

На підставі затвердженого Генерального плану та зонінгу органи місцевого самоврядування мають юридичне право щодо надання містобудівних умов та обмежень на забудову окремих територій та ділянок. Буде визначено інвестиційні привабливі території для залучення інвестицій.

              

  

                                 Додаток 1

ЗАХОДИ

по реалізації Програми забезпечення розробки

містобудівної документації

та топографічної основи для «Генерального плану міста Арциз »

Види робіт з розробки містобудівної документації

Термін

виконання

Прогнозний обсяг фінансування, грн  
 
1 Виконання робіт з оновлення топографічних планів міста «Векторізація топографічних планів маштаб 1:2 000 та актуалізація геодезичної основи для розробки робіт з проектно-планувальної документації масштаба 1:2 000 м.Арциз Одеської області площею 17,65 кв.км»    2013-2016   р. 229472,0  
1.1 Роботи по складанню плану земельно-кадастрового устрою території населеного пункту (проект землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м.Арциз) 2013-2016 р. 89496,0
1.2 Створення топографічних планів масштабу 1:5000 в умовних знаках та графічною точністю масштабу 1:2000 в цифрової і графічної формі з оформленням в УСК -2000 на територію м.Арциз        2013 р. 139976,0
2 Виготовлення містобудівної документації «Генеральний план м. Арциз» 2013-2014 р. 234970,0  
3 Підготовка документації до розгляду «Генеральний   план м.Арциз» на містобудівної раді 2014 р. 12205,0  
4 Розробка та погодження розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у складі «Генерального плану м.Арциз Одеської області» 2014 р. 22000,0  
5

Експертиза містобудівної документації «Генеральний план м. Арциз»

2013-2014 р. 44888,0  

 

                       Секретар міської ради                                                                        Д.Г.Барсукова