Зайнятість населення громади по галузям станом на 01.07.2021 року

Назва галузі Кількість працюючих % до працездатного населення % до всього населення
1.     Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 4987 23,98 15,63
2.     Переробна промисловість 115 0,55 0,36
3.     Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 101 0,49 0,32
4.     Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 165 0,79 0,52
5.     Будівництво 59 0,28 0,18
6.     Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 572 2,75 1,79
7.     Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1218 5,86 3,82
8.     Тимчасове розміщування й організація харчування 51 0,25 0,16
9.     Інформація та телекомунікації 23 0,11 0,07
10.     Операції з нерухомим майном 96 0,46 0,05
11.     Професійна, наукова та технічна діяльність 17 0,08 0,05
12.     Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 28 0,13 0,09
13.     Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 477 2,29 1,50
14.     Місцеве самоврядування 78 0,38 0,24
15.     Освіта 883 4,25 2,77
16.     Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 590 2,84 1,85
17.     Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 19 0,09 0,06
18.     Надання інших видів послуг 12 0,06 0,04
19. ФОП та домашні господарства 1300 6,25 4,07
  Всього: 10 791 51,89 29,50