Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

 АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72,ст.85 Бюджетного Кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:  

1.   Внести   зміни до міського бюджету на 2016 рік :

1.1 Затвердити дефіцит доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік у  розмірі 373026 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів загального   фонду міського бюджету на 01.01.2016 року.

1.2 Спрямувати вільній залишок коштів загального фонду міського бюджету на :

       - КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії

       та поточні трансферти підприємствам» 45000 грн (КП «Водоканал»).

       - КТКВКМБ 250380 « Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам

       державного управління інших рівнів» 60000 грн ( міжбюджетний трансферт районному

       бюджету на придбання продуктів харчування для Арцизької центральної районної лікарні).

       - КТКВКМБ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

         програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні

       трансферти органам державного управління інших рівнів» 17680 грн. ( міжбюджетний

         трансферт Арцизькій районній державній адміністрації на придбання меблів для Центру

         надання адміністративних послуг Арцизької РДА).

1.3 Затвердити профіцит загального фонду бюджету, напрямком використання якого є

     передача коштів загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

     за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на

     01.01.2016рік в сумі 250346 грн.

1.4 Встановити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету, джерелом

     покриття якого є передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в

    сумі 250346 грн. та спрямувати ці кошти на :

КТКВКМБ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у розмірі 90346 грн. (ДНЗ №4 «Сонечко» );

КТКВКМБ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

     програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220

       «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у розмрі 160000

           грн. (міжбюджетний трансферт Арцизькій районній державній адміністрації на

           капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Арцизької

          РДА).

1.5 Затвердити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у

      розмірі 51737 грн., джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду

     міського бюджету на 01.01.2016 року(у тому числі бюджет розвитку у розмірі 51737 грн).

1.6 Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету на:

       - КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний

         ремонт інших об’єктів» 8544 грн.( Капітальний ремонт напірного колектора каналізації в

         м.Арциз);

       - КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

         об’єктів» 43193грн.( Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицям Лінія 1-11).

1.7 По КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

       об’єктів»   план збільшити в травні на 85017 грн. та зменшити план в липні на 55017 грн та

       в серпні на 30000 грн.

1.8 По КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний

     ремонт інших об’єктів»   план збільшити в травні на 24800 грн. та зменшити план в липні на

       24800 грн.

1.9 По КТКВКМБ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ

     3131 «Капітальний ремонт житлового фонду» план зменшити в травні на 109817 грн. та

   збільшити план в липні на 79817 грн та в серпні на 30000 грн.

1.10 По КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» :

     - КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» зменшити на 54800 грн (Капремонт

         вигрибів вул.Трудова, 40 років Жовтня, пр. Транспортний);  

       - КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити

         на 54800 грн. (КП «Водоканал»- придбання обладнання до прочисної машини).

1.11 По коду класифікації доходів бюджету 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок

       несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної і комунальної

       власності» збільшити план доходів на 11522 грн

1.12 По КТКВКМБ 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки ,окремі заходи

       розвитку по реалізації державних(регіональних) програм» збільшити план асигнувань на

     11522 грн.(оцінка земельних ділянок).

2. Змінити додаток №4 до рішення сесії № 87-VІІ від 25.12.2015р.,виклавши його в новій

     редакції (Додаток 1 до цього рішення :з урахуванням змін згідно розпорядження міського

     голови №22 від 11.03.2016р, щодо перейменування вулиць міста; по КТКВКМБ 070101

     «Дошкільні заклади освіти» слова «Придбання пральної машини ДНЗ №5 "Росинка"»

     замінити на «Придбання приладів побутових електричних (машина пральна (ДНЗ №5 - 2шт.,

    ДНЗ№7- 1шт.), пилосос (ДНЗ№7- 1шт., ДНЗ№4-2 шт.), машина швейна побутова (ДНЗ№4 -1

    шт.)), комплектів меблів (ДНЗ№1-2шт.)»; по КТКВКМБ 100102 «Капітальний ремонт

     житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового

     фонду»: направити на «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 13 по

     вул.Калмикова » 100000 грн,на «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 12 по

     вул.Калмикова » 60000 грн., «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 11 по

     вул.Калмикова » 80000грн., «Капітальний ремонт крівлі житлового будинку № 17 по

     вул.Будівельників » 385 грн за рахунок «Капітальний ремонт крівлі житлового

     будинку № 2 по вул.Добровольського » у розмірі 48077 грн, «Капітальний ремонт крівлі

     житлового будинку № 19А по вул.Преображенська » у розмірі 48077 грн, «Капітальний

     ремонт крівлі житлового будинку № 9 по вул..Преображенська » у розмірі 48077 грн,

     «Капітальний ремонт крівлі житлового будинку № 17 по вул.Калмикова » у розмірі

     48077грн;. «Капітальний ремонт крівлі житлового будинку № 14 по вул.Калмикова » у

   розмірі 48077грн.)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської      ради та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.

          

                   Міський голова                В.М.Міхов

26.04. 2016 р.                  

№ 246 -VIІ

ДОДАТОК