Про внесення змін до мііського бюджету на 2016рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72 Бюджетного Кодексу України, міська рада

       ВИРІШИЛА:  

1.   Внести   зміни до міського бюджету на 2016 рік :

1.1 Затвердити дефіцит доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік у

     розмірі 100000 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів загального

     фонду міського бюджету на 01.01.2016 року.

1.2 Спрямувати вільній залишок коштів загального фонду міського бюджету на КТКВКМБ

     010116 «Органи місцевого самоврядування»у розмірі 100000 грн:

             - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшити на 81967 грн;

             - КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшити на 18033 грн.

1.3 Затвердити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у

    розмірі 78892 грн., джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду

     міського бюджету станом на 01.01.2016року(у тому числі бюджет розвитку у розмірі

     78892грн ).

1.4 Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету на :

     - КТКВКМБ   010116 «Органи місцевого самоврядування»   КЕКВ 3110 « Придбання

       обладнання і предметів довгострокового користування» у розмірі 13000 грн.(придбання

       комп`ютера та МФУ);

     - КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний

      ремонт інших об’єктів» у розмірі 65892 грн.(«Капітальний ремонт вуличних мереж

       водопостачання по вулиці Чапаєва у м.Арциз» ).

2. Змінити додаток №4 до рішення сесії № 87-VІІ від 25.12.2015р.,виклавши його в новій

     редакції (Додаток 1 до цього рішення: по КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне

     господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»: направити на

     «Капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання по вулиці Чапаєва у м.Арциз» 47052

     грн та на «Капітальний ремонт мережі водопостачання до житлового будинку №19 по

     вулиці Калмикова» 10696 грн за рахунок «Капітальний ремонт вигрибів вул.Леніна, 40 років

     Жовтня, пр. Радянський» у розмірі 57748 грн ;поКТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-

     комунальному господарству»» слова «Придбання автовишки( КП "Житловик)» замінити

     словами «Придбання фронтального навантажувача( КП "Житловик)» ).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської

     ради та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.       

        

                     Міський голова                                                               В.М.Міхов

07 квітня 2016 р.                  

№ 216-VIІ

ДОДАТКИ