Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72,ст.85 Бюджетного Кодексу України, міська рада

       ВИРІШИЛА:  

1.   Внести   зміни до міського бюджету на 2016 рік :

1.1 Затвердити дефіцит доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік у

       розмірі 199994 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів загального

       фонду міського бюджету на 01.01.2016 року.

1.2 Спрямувати вільній залишок коштів загального фонду міського бюджету на :

       - КТКВКМБ 070101 «Дошкільні заклади освіти» у розмірі 9210грн:

                  - КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 6600грн;

                 - КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2610 грн;.

       - КТКВКМБ 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії

       та поточні трансферти підприємствам» 60000 грн (КП «Водоканал»).

       - КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні

       трансферти підприємствам» 99000 грн (КП «Благоустрій»).

1.3 Затвердити профіцит загального фонду бюджету, напрямком використання якого є

     передача коштів загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

     за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на

     01.01.2016рік в сумі 31784 грн.

1.4 Встановити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету, джерелом

      покриття якого є передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в

    сумі 31784 грн. та спрямувати ці кошти на КТКВКМБ 070101 «Дошкільні заклади

     освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у розмірі 31784 грн.    

2. Змінити додаток №4 до рішення сесії № 87-VІІ від 25.12.2015р.,виклавши його в новій

     редакції (Додаток 1 до цього рішення: по КТКВКМБ 100102 «Капітальний ремонт

     житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового

     фонду»: направити на «Капітальний ремонт м’якої крівлі житлового будинку № 18 по

     вул..Калмикова » 73861 грн за рахунок «Капітальний ремонт м’якої крівлі житлового

     будинку № 15 по вул..Будівельників » у розмірі 48077 грн та «Капітальний ремонт крівлі

     житлового будинку № 16 по вул..Калмикова » у розмірі 25784 грн; по КТКВКМБ 100202

«Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

об’єктів»: направити на «Капітальний ремонт мережі водопостачання по вулицях Лінія 1 та

Лінія 2 у м.Арциз» 69988 грн за рахунок «Капітальний ремонт мереж водопостачання вул. К-

Маркса» у розмірі 34221 грн та «Капітальний ремонт водоводу перехід Лінія,11» у розмірі

35767 грн.)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської

     ради та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.       

        

                     Міський голова                                                               В.М.Міхов

29 березня 2016 р.                  

№ 212 -VIІ

ДОДАТКИ