Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

 

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72,ст.85 Бюджетного Кодексу України, міська рада

       ВИРІШИЛА:  

1.   Внести   зміни до міського бюджету на 2016 рік :

1.1 Затвердити профіцит загального фонду бюджету, напрямком використання якого є

     передача коштів загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

     за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на

     01.01.2016рік в сумі 110000 грн.

1.2 Встановити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету, джерелом

     покриття якого є передача коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку, в

    сумі 110000 грн. та спрямувати ці кошти на КТКВКМБ 070101 «Дошкільні заклади

     освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у

     розмірі 110000 грн.    

1.3 Затвердити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у

    розмірі 1032206 грн., джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду

     міського бюджету станом на 01.01.2016року(у тому числі бюджет розвитку у розмірі

     903206грн ).

1.4 Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету на:

     - КТКВКМБ   010116 «Органи місцевого самоврядування»   КЕКВ 3110 « Придбання

     обладнання і предметів довгострокового користування» у розмірі 3000 грн.;

     - КТКВКМБ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ

       3131 «Капітальний ремонт житлового фонду» у розмірі 581161 грн;

    - КТКВКМБ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 «Капітальний

     ремонт інших об’єктів» у розмірі 90659 грн;

   - КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

       об’єктів» 199222 грн;

     - КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКВ 2281

       «Дослідження і розробки ,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)

      програм» у розмірі 29164грн;

     - КТКВКМБ 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

     середовища » КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,

       не віднесені до заходів розвитку» у розмірі 129000 грн.

1.5 По КТКВКМБ 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших

       об’єктів»   план збільшити в січніна 50000 грн., в лютомуна 50000 грн. та зменшити план

     в жовтні на 100000 грн.  

1.6 По КТКВКМБ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,

     реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132«Капітальний

     ремонт інших об’єктів»   план збільшити в жовтні на 100000 грн та зменшити план в січні на

   50000 грн., в лютому на 50000грн.

2. Змінити додаток №4 до рішення сесії № 87-VІІ від 25.12.2015р.,виклавши його в новій

     редакції (Додаток 1 до цього рішення ).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської

     ради та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.       

        

                     Міський голова                                                               В.М.Міхов

17 березня 2016 р.                  

№ 168-VIІ

ДОДАТКИ