Служба у справах дітей

Начальник служби у справах дітей - Чебан Олена Степанівна 
Провідний спеціаліст служби у справах дітей - Кашуба Ольга Іванівна

Графік роботи:
ПН-ЧТ з 8:00 до 17:00
ПТ з 8:00 до 15:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Графік особистого прийому громадян 
Щовівторка та щочетверга з
10.00-12.00

Одеська обл., м. Арциз, вул. Соборна 46
Електронна адреса – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення
про Службу у справах дітей Арцизької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Арцизької міської ради (далі Служба) є виконавчим органом Арцизької міської ради, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Арцизької міської ради, Арцизькому міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків. Служба створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про органи і служби у справах дітей та соціальні установи для дітей».

1.2. Служба є виконавчим органом міської ради з правами юридичної особи, має гербову печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки

1.3. Найменування Служби:
Повне найменування: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.4. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.5. Метою діяльності Служби є реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
1.6. Місцезнаходження Служби: 68400, Одеська область, місто Арциз, вулиця Соборна, будинок 46.

2. Основні завдання Служби

Основними завданнями Служби є:

2.1. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, у т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6. Ведення державної статистики щодо дітей: ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.7. Надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичної, методичної та консультаційної допомоги з питань соціального захисту дітей та запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.9. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Здійснення інших повноважень, покладених на Службу, відповідно до чинного законодавства України.


3. Функції Служби

Відповідно до покладених на неї завдань, Служба реалізує наступні функції:

3.1. Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.3. Оформляє документи для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

3.4. Подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

3.7. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень. Вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.
3.8. Утворює, реорганізовує, ліквідує притулки для дітей, погоджує їх утворення з іншими організаціями та громадянами. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.
3.9. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету та іншими виконавчими органами Арцизької міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.10. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).


3.11. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

3.12. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.13. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.14. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.15. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.16. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.17. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.18. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації

3.19. Забезпечує роботу щодо ведення та захисту інформації в ЄІАС «Діти» з обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

3.20. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4. Права Служби

Служба має право:

4.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

4.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставина, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяти у влаштуванні до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, на усиновлення.

4.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми.

4.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти молодші від 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

4.12. Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.

4.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

4.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі , за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.19. Здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

5. Структура Служби

5.1. Призначення на посади працівників Служби здійснюється на конкурсній основі або у відповідності до інших норм чинного законодавства України.

5.2. Службу очолює начальник, який підпорядковується заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків та призначається на посаду і звільняється з посади Арцизьким міським головою, згідно з вимогами ст.ст. 5,10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», п. 3 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

5.3. Працівники Служби діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Служби. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника Служби виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.4. Функції щодо проведення процедури влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб. У разі відсутності такого підрозділу зазначені функції виконує начальник служби та/або працівники служби відповідно до визначених посадовими інструкціями обов'язків.

5.5. Посадові обов’язки працівників Служби регламентуються посадовими інструкціями. Співробітники Служби є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень передбачених у законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", про "Службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції".

6. Керівництво Службою

6.1 На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою, досвідом роботи та стажем служби в органах місцевого самоврядування, (державної служби) не менше п'яти років.

6.2. Начальник Служби:

6.2.1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд сесій місцевої ради та засідань виконавчого комітету.

6.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

6.2.4. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

6.3. Посадові особи Служби зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
6.4. Утримання Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює Арцизька міська рада.

6.5.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис Служби затверджується Арцизькою міською радою.

7. Відповідальність Служби

7.1. Працівники Служби несуть персональну відповідальність, встановлену законодавством за несвоєчасне та неналежне виконання функцій, покладених на Службу у межах і порядку, визначених чинним законодавством, цим Положенням та посадовими інструкціями, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення вимог загальних правил поведінки державних службовців та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

8. Взаємовідносини

8.1. Служба, при виконанні покладених на неї завдань, взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Арцизької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

9. Утворення, реорганізація і ліквідація Служби

9.1. Утворення, реорганізація та ліквідація Служби здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.