Щодо отримання соціально-психологічної реабілітації

Особи з поведінковими порушеннями через вживання наркотичних або психоактропних речовин мають право на отримання соціально-психологічної реабілітації. Для прийняття відповідного рішення про надання такої соціальної послуги необхідно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, що потребує у такій соціальній послузі.

Де отримати:

м.Арциз ,вул.Соборна,46 Арцизька міська рада, КУ «ЦНСП»

Як замовити послугу:

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися:

фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування).

Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

Довідки / інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за наявності у особи інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення).

Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності).

Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю).

Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг.

Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника).

Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності).

Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності).

Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена).

Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби).

Умови і випадки надання

Зазначена соціальна послуга полягає у:

- наданні допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги; 

- представництві інтересів; 

- розвитку, формуванні та підтримці соціальних навичок; 

- консультуванні; 

- соціальній профілактиці повторів; 

- наданні психологічної допомоги членам сім'ї; 

- соціальному супроводі після програм реабілітації; 

- організації отримання медичних послуг, медичного обстеження тощо.

Соціальна послуга призначена для осіб з поведінковими порушеннями через вживання психоактивних речовин.

Вартість послуги : Безкоштовно

1536226657 7313.jpg 5