Перелік документів для взяття на обслуговування

Для надання соціальних послуг КУ « Центрі надання соціальних послуг» утворено такі структурні підрозділи (відділення): відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома.

Підставою для надання соціальних послуг є направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Арцизької міської ради.

Для взяття на обслуговування до Центру необхідно подати пакет документів:
письмова заява особи;
медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, та осіб, що проживають постійно без реєстрації;
копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення; копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
копія документа, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення тощо);
згода на обробку персональних даних.

Відділення соціальної допомоги вдома.
Послуги у відділенні надаються платно, з установленням диференційної плати та безкоштовно.
Безоплатно надаються соціальні послуги отримувачам, середньомісячний дохід яких не перевищує два прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.
Платні соціальні послуги надаються:
- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;
- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.
З установленням диференційованої плати (75 відсотків плати) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладання договору і переглядається при зміні прожиткового мінімуму.
Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується щомісяця. Прожитковий мінімум для встановлення плати або диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за надання соціальних послуг.
Вартість послуги отримувачами, середньомісячний дохід яких не перевищує два прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб, надається безоплатно.