Арцизька міська рада доводить до відома сільгосптоваровиробників (для отримання дотації за утримання кіз та овець...)

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 No 517 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» передбачено фінансування сільгосптоваровиробникам (юридичним особам та фізичним особам підприємцям), що утримують сільськогосподарських тварин за одним із напрямків, а саме дотація за утримання кіз та овець надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є власниками кіз та овець, за кожну наявну станом на 1 січня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку в розмірі 1000 гривень за одну голову.
Для отримання дотації за утримання кіз та овець суб’єкти господарювання, які є власниками кіз та овець, подають до структурних підрозділів облдержадміністрацій до 1 липня поточного року такі документи:
• заявку;
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
• копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) станом на 1 січня (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
• копії реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до структурного підрозділу та зареєстровані в системі документообігу.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються структурним підрозділом суб’єктам господарювання протягом п’яти робочих днів.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
Дотація за утримання кіз та овець суб’єктам господарювання, які є юридичними особами та власниками кіз та овець, нараховується на ту кількість поголів’я, що зазначена у формі № 24 (річна) та підтверджена Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.
Дотація за утримання кіз та овець суб’єктам господарювання, які є фізичними особами — підприємцями, зокрема сімейними фермерськими господарствами, та власниками кіз та овець, нараховується на ту кількість поголів’я, що зазначена в Єдиному державному реєстрі тварин станом на 1 січня поточного року.
У разі зменшення поголів’я кіз та овець на 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання кіз та овець, бюджетні кошти, отримані суб’єктами господарювання, які є власниками кіз та овець, повертаються до державного бюджету в повному обсязі.
Пакет документів на отримання дотації за пунктами у зазначені терміни надавати до департаменту за адресою :м. Одеса, вул. Канатна, буд ,83 каб.1422 тел. (048)-728-34-61
За додатковою інформацією звертатись до відділу економіки та інвестиції Арцизької міської ради каб.13

kozy 3