ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

Додаток до річного плану закупівель

на 2016 рік

Арцизька міська рада   (04057037)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

17.23.1  - Вироби канцелярські, паперові

В тому числі:

2210

17700,00грн (Сімнадцять   тисяч сімсот грн)

  Січень-грудень 2016р.  

17.23.12-30.00 Конверти паперові чи картонні

         

17.23.12-50.00 Листівки поштові закриті, листівки поштові неілюстровані та листівки паперові чи картонні

(30199200-2 конверти, поштові листівки та неілюстровані поштові листівки)

  1000,00 грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р. 500 штук

17.23.13-13.00 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні

22810000-1 паперові чи кортонні реєстраційні журнали

22813000-2 бухгалтерські книги

  1000,00грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р. 20 штук

17.23.13-15.00 Книжки записні, блокноти для записів, блокноти-пам'ятки, паперові чи картонні

22816100-4 блокноти

22820000-4 бланки 22830000-7 зошити

  500,00грн (п’ятсот )   Січень-грудень 2016р. 25штук

17.23.13-50.00 Швидкозшивачі, папки та папки на "справи", паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок)

22851000-0 швидкозшивачі

22852000-7 теки

  800,00грн (вісімсот)   Січень-грудень 2016р. 200 штук

17.23.14-00.00Папір і картон, інші, для писання, друкування чи іншої графічної призначеності, віддруковані, тиснені або перфоровані

30197642-8 папір для фотокопіювання та ксерографії

30197630-1 папір для друку

22816000-3 папірці для нотаток

  14400,00грн(чотирнадцять тисяч чотириста грн )   Січень грудень 2016р 200 штук

25.72.1 - Замки та завіси

25.72.12-70.00 Замки (крім висячих замків, замків до автотранспортних засобів, замків до меблів та замків до дверей будинків) з недорогоцінних металів

44520000-1 замки, ключі та петлі

2210 750,00грн (Сімсот п’ятдесят грн)   Січень-грудень 2016р. 5 штука

25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші

в тому числі:

30197100-7 скоби, кнопки, креслярські кнопки

2210 500,00грн (п’ятсот )   Січень-грудень 2016р.  

25.99.23-50.00 Скоби у блоках для канцелярських потреб, оббивання та пакування, з недорогоцінних металів

30197110-0 скоби

  150,00грн (сто п’ятдесят)   Січень-грудень 2016р. 25 пачок

25.99.23-70.00 Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів

30197220-4 канцелярські скріпки

30197320-5 степлери     30197330-8 діроколи

39292500-0 лінійка

  350,00грн (Триста п’ятдесят)   Січень-грудень 2016р. 20 пачок

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

в тому числі:

2210 130031,00 грн(Сто тридцять тисяч тридцять одна)   Січень-грудень 2016р.  
19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин 09132000-3 бензин   128531,00грн (Сто двадцять вісім тисяч п’ятсот тридцять одна)   Січень-грудень 2016р. 5300 літрів
19.20.23-00.00 Оливи мінеральні легкі, легкі дистиляти, н. в. і. у. 09211100-2 моторні оливи   1500,00грн (одна тисяча п’ятсот)   Січень-грудень 2016р. 25 літрів

20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення

в тому числі:

2210 21200,00 грн (Двадцять одна тисяча двісті)   Січень-грудень 2016р.  

20.41.31-20.00 Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів, н. в. і. у.

33741000-6 засоби для догляду за руками

  1200,00 грн(Одна тисяча двісті)   Січень-грудень 2016р. 1500 штук

20.41.32-50.00 Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх використовують як мило, та поверхнево-активних засобів

39822000-0 каустичні очищувачі

39831000-6 засоби для прання і миття

39832000-3 засоби для миття посуду

  20000,00 грн (Двадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р. 200 штук

32.91.1- мітли та щітки

39224000-8 мітли, щітки та інше господарське приладдя

2210 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот грн)   Січень-грудень 2016р. 200 штук
42996400-8 Змішувачі   Смесители 2210 800,00 грн (вісімсот грн)   Січень-грудень 2016р. 3 штуки

27.40.1 (27.40.11-00.00) - Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (лампи)

31500000-1 освітлювальне обладнання та електричні лампи

2210 3000,00грн (три тисячі)   Січень-грудень 2016р. 80 штук

29.32.3 - Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.(запчастини до автомобілю)

В тому числі:

34300000-0 частини та приладдя до транспортних засобів та їх двигунів

2210 13000,00грн (тринадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р.  
29.32.30-90.00 Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до транспортних засобів підкатегорій    13000,00грн (тринадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р. 50 штук

32.99.1 - Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ручки,олівці,маркери)

В тому числі:     30190000-7 офісне устаткування та приладдя різне

2210 1200,00 грн(Одна тисяча двісті)   Січень-грудень 2016р.  

32.99.12-10.00 Ручки кулькові

30192121-5 кулькові ручки

2210 700,00 грн(Сімсот)   Січень-грудень 2016р 100 штук

32.99.15-10.00 Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних цілей)

30192130-1 олівці; 30192133-2 точила для олівців

2210 500,00грн (П’ятсот )   Січень-грудень 2016р 125 штук

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них

30141200-1 настільні калькулятори

28.23.26-00.00 Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки       30125100-2 картриджі з тонером

2210

4600,00грн (чотири тисячі шістсот)

  Січень-грудень 2016р

2 штуки

2 штуки

58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані

58.14.12-00.00 Журнали та періодичні видання загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані

22211000-2 періодичні спеціалізовані видання

2210 9000,00грн (дев’ять тисяч)   Січень-грудень 2016р 8 комплектів

20.30.1 (20.30.12-25.00) Фарби та лаки на основі полімерів

44800000-8 фарби, лаки, друкарська фарба та мастики

2210 7550,00 грн(Сім тисяч п’ятсот п’ятдесят )   Січень-грудень 2016р 80 штук

32.30.1 - Вироби спортивні :

37400000-2 спортивні товари та інвентар

2210 75000,00 грн(сімдесят п’ять тисяч)   лютий-грудень 2016р  

32.30.15.-50.00 Інвентар і устаткування для настольного тенісу(м’ячі)

37410000-5 інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі

  10000,00грн (десять тисяч)   лютий-грудень 2016р 2шт
32.30.15-80.00 М’ячі (крім м’ячів для гольфу,настільного тенісу) 37451000-7 7 спортивний інвентар для полів 2210 10000,00грн (десять тисяч)   лютий-грудень 2016р 5шт
32.30.15-90.00 Інвентар і устатковання, інше, для занять спортом та ігор просто неба, н. в. і. у. 37452000-7 спортивний інвентар для ракеткових і кортових видів спорту 2210 10000,00грн (десять тисяч)   лютий-грудень 2016р 15 шт
18412100-1спортивні костюми 18412200-2спорт футболк 2210 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч)   лютий-грудень 2016р 50 штук
37442000-8 інвентар для силових вправ 2210 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч)   лютий-грудень 2016р 50 штук
37461000-7 настільні ігри та інвентар   15000,00грн (п’ятнадцять тисяч)   лютий-грудень 2016р 50 штук
15.12.1Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші (15.12.12-10.00      Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси наділові папери, ранці шкільні й подібні вироби, з натуральної шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів) -18932000-1Спортивні сумки 2210 10000,00грн (десять тисяч)   лютий-грудень 2016р 40 шт

25.99.1 вироби для ванн і кухні.металеві(25.99.12-37.00 виробі столові кухонні й побутові із залівза чи сталі,емальовані,інші (крім виробів з ливарного чавуну)

(39221000-7 кухонне приладдя)

2210 10000,00грн (десять   тисяч )   лютий-грудень 2016р 50 штук

25.99.2Вироби з недорогоцінних металів, інші 25.99.24-00.00 Статуетки та інші прикраси, рамки до фотокарток, картин і подібні рамки, дзеркала з недорогоцінних металі

39298000-7 статуетки, оздоби; рамки для фотографій і картин та дзеркала; 39298300-0 вази для квітів

2210 6970,00грн (шість тисяч дев’ятсот сімдесят )   Лютий -листопад 2016р 70 шт

01.19.21(01.19.21-00.00)Квіти зрізані та бутони квітів (квіти)

03121200-7 квіти зрізані

2210 1250,00грн(одна тисяча двісті п’ятдесят0   Березень –листопад 2016р 50шт

32.99.5Вироби інші,н.в.і.у.

2210 7000,00грн(сім тисяч )      

32.99.51-30.00

Вироби для новорічних і різдвяних свят (крім справжніх різдвяних ялинок), підставки під ялинки, свічки; статуетки, фігурки тварин і подібні вироби, використовувані для прикрашання місць обрядових свят; гірлянди електричні

31522000-1 ялинкові електричні гірлянди ; 37520000-9 іграшки

2210 5000,00грн(п’ять тисяч )   Грудень 2016р 250шт
32.99.59-60.00 Термоси та інші вакуумні посудини,складені,з корпусом, та їхні частини 39221000-7 кухонне приладдя 39221150-3 термоси 2210 2000,00 грн (дві тисячі )   Серпень 2016р 10шт

27.51.2 Прилади електричні побутові,інші,н.в.і.у.

39710000-2 електричні побутові прилади

2210 46000,00грн (сорок шість тисяч)   Серпень 2016р  
27.51.27-00.00 Печі мікрохвильові 2210 12600,00грн (дванадцять тисяч шістсот)   Серпень 2016р 5шт
27.51.23Апарати електронагрівальні перукарські та сушарки для рук;праски електричні 2210        
27.51.23-70.00 праски електричні випарювальні електричні 2210 3400,00грн(три тисячі чотириста)   Серпень 2016р 4 шт
27.51.23-15.00 сушарки для волосся крім шоломоподібних 2210 4550,00грн(чотири тисяч п’ятсот п’ятдесят)   Серпень 2016р 10шт
27.51.21-23.00   пилевсмоктувачі /пилососи,зокрема для сухого та вологого прибирання,з вмонтованим двигуном 2210 5000,00грн (п’ять тисяч)   Серпень 2016р 3шт
27.51.21-70.00 подрібнювачі харчових продуктів,міксери,соковижималки для фруктів або овочів,з умонтованим електродвигуном 2210 3900,00грн (три тисячі дев’ятсот)   Серпень 2016р 4 шт
27.51.24-30.00 Кавоварки та чайники побутові 2210 5000,0грн (П’ять тисяч)   Серпень 2016р 10 шт
27.51.24-90.00 прилади елктронагрювальні побутові 2210 11550,00грн (одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят)   Серпень 2016р 10шт

32.40.1 - Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини

37510000-6 ляльки

2210 3000,00грн(Три тисячі)   Січень-грудень 2016р 20 штук
33751000-9 підгузки 2210 6840,00 грн (Шість тисяч вісімсот сорок)   червень-грудень 2016р 450 штук

32.40.2 (32.40.20-00.00) Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи набори для складання та дитячі конструктори (конструктори,потяги іграшкові)

37522000-3 іграшки на колесах

2210 4000,00грн (Чотири тисячі)   травень-грудень 2016р 25 штук

32.40.3 - Іграшки, інші, зокрема іграшкові музичні інструменти (іграшкові музичні інструменти)

В том числі:

2210 10000,00грн (Десять тисяч)   Травень-грудень 2016р  
32.40.32-00.00 Ігри-головоломки (пазли)   37523000-0 пазли; 2210 5000,00 грн (П’ять тисяч)   Травень-грудень 2016р 250 штук
32.40.39-40.00 Іграшки пластмасові, інші 37524000-7 ігри 2210 5000,00грн (П’ять тисяч)   Травень-грудень 2016р 200 штук

20.52.1 – клеї

(20.52.10 – 80.00 клеї готові та інші готові адгезиви, н.в.і.у.) 24910000-6 клеї

2210 200,00 грн (Двісті грн)   Вересень -грудень 2016р 10 штук

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (вата, бинт)

21.20.24-40.00 Вата, марля та подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 33141100-1 перев’язувальні матеріали, затискачі, шовні матеріали, лігатури

2220 1000,00грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 50 штук

21.20.1 Ліки

21.20.13-80.00 Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 33690000-3 лікарські засоби різні

2220 9000,00 грн (Дев’ять тисяч)   Січень-грудень 2016р 36 штук
Разом: 2220 10000,00 грн (десять тисяч)      
45.20.1 (45.20.11-00.00) Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних   автотранспортних засобів   50112000-3 послуги зремонту і технічного обслуговування автомобілів 2240 11548,00грн (Одинадцять тисяч   п’ятсот сорок вісім)   Січень-грудень 2016р 3 штуки

95.21.1 (95.21.10-00.00) Ремонтування побутової електронної техніки  50313000-2 технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки

2240 8736,00грн (Вісім тисяч сімсот тридцять шість)   Січень-грудень 2016р 11 штук
64.19.3 (64.19.30-00.00) Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у. 66110000-4 банківські послуги 2240 6933,85 грн( Шість тисяч дев’ятсот тридцять три грн 85 коп )   Січень-грудень 2016р 1 штук

65.12.2 (65.12.21-00.00) Послуги щодо страхування автотранспорту

66516100-1 послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного траанспорту

2240 1200,00грн (Одна тисяча двісті )   Січень-грудень 2016р 3 штуки

38.11.2 (38.11.21-00.00) Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (вивіз сміття)

90511200-4 послуги зі збирання побутових відходів

2240 9909,12 грн (Дев’ять тисяч дев’ятсот дев’ять грн 12 коп)   Січень-грудень 2016р 208 куб.м
37.00.1 (37.00.12-00.00) Послуги каналізаційні (стокі,вивезення нечистот) 90524300-9 послуги з вивезення біологічних відходів 2240 48681,36 грн (Сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят одна грн 36 коп)   Січень-грудень 2016р 1380 куб.м

61.10.4  (61.10.43-00.00) Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (абонплата за користування інтернетом) 72400000-4 інтернет-послуги

2240 8055,36 грн(Вісім тисяч п’ятдесят п’ять грн 36коп)   Січень-грудень 2016р 6 штук

61.10.1 (61.10.11-00.00) Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)

64200000-8 телекомунікаційні послуги

2240 13662,00 грн (Тринадцять тисяч шістсот шістдесят дві грн)   Січень-грудень 2016р 13 штук
63.12.1(63.12.10-00.00)Розміщування інформації на веб-порталі   ) 72400000-4 інтернет-послуги 2240 1080,00грн (Одна тисяча вісімдесят)   Січень-грудень 2016р 1 послуга

90.04.1 (90.04.10-00.00)Послуги, пов'язані

з кладами культурно-мистецької призначеності  

92312100-2 розважальні послуги театральних продюсерів, співочих і музичних гуртів та оркестрів

2240 50000,00грн(п’ятдесят тисяч)   Серпень 2016р 3 послуги
49.42.1 - Послуги щодо перевезення речей (49.42.19-00.00Послуги щодо перевезення речей, інші)(        60100000-9 Послуги з автомобільних перевезень)Послуги автокрану 2240 10000,00грн (десять тисяч)   Січень 2016 рік 1 послуга
69.20.1Послуги щодо фінансового аудиту (79212000-3 аудиторські послуги) 2240 35000,00грн (тридцять п’ять тисяч)   Лютий 2016рік 1 послуга
93.29.2 - Послуги розважальні, інші, н. в. і. у. (93.29.21-00.00         Послуги щодо влаштовування феєрверків і світлозвукових видовищ) 24613200-6 феєрверки 2240 20000,00грн (двадцять тисяч)   Серпень 2016рік 1 послуга
62.09.2 - Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.(72413000-8 розробка веб-сайта) 2240 190000,00грн (сто дев’яносто тисяч)   Лютий 2016р 1 послуга
36.00.1 (36.00.11-00.00) Вода природна ( 41110000-3 питна вода) 2272 44538,72 грн(сорок чотири тисячі п’ятсот тридцять вісім грн 72 коп)   Січень-грудень 2016р 4862 куб.м
37.00.1 (37.00.12-00.00) Послуги каналізаційні ( 90400000-1 послуги у сфері водовідведення) 2272 23201,28грн (Двадцять три тисячі двісті одна грн 28 коп)   Січень-грудень 2016р 2385 куб.м
Разом: 2272 67740,00грн (Шістдесят сім тисяч сімсот сорок )      
93.29.1 Послуги рекреаційні,інші,н.в.і.у(93.29.19-00.00 Послуги рекреаційні різні, і,н.в.і.у) (55243000-5 послуги дитячих таборів) 2730 100000,00 грн (сто тисяч)   Червень 2016р 33шт.

01.11.7 - Овочі бобові сушені

В тому числі:

2230 10000,00 грн (Десять тисяч   )   Січень-грудень 2016р  

01.11.71-00.00 Квасоля сушена

(03221210-1   квасоля)

2230 4400,00 грн(Чотири тисячі чотириста)   Січень-грудень 2016р 147 кг

01.11.75-00.00 Горох сушений

(03212213-6 горох сушений)

2230 5600,00 грн(П’ять тисяч шістсот)   Січень-грудень 2016р 491 кг

01.13.1 - Овочі листкові (капуста,зелень)

В тому числі:

2230 37200,00 грн(Тридцять сім тисяч двісті)   Січень-грудень 2016р  

01.13.12-00.00 Капуста

(03221410-3 капуста качанна)

2230 33373,00грн (Тридцять три тисячі триста сімдесят три)   Січень-грудень 2016р 3607 кг

01.13.19-00.00 Овочі листкові, інші

(15331140-0 листкові та капустяні овочі)

2230 3823,00 грн (три   тисячі вісімсот двадцять три)   Січень-грудень 2016р 20 кг

01.13.3 - Культури овочеві плодоносні, інші

В тому числі:

(03221200-8 плодові овочі)

2230 25000,00 грн (Девадцять п’ять тисяч )   Січень-грудень 2016р  

01.13.31-00.00 Перець стручковий гострий і солодкий (тільки роду Capsicum)

903221230-7 перець овочевий)

2230 6000,00 (шість тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 485 кг

01.13.32-00.00 Огірки та корнішони

(03221270-9 огірки)

2230 9000,00 (дев’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 750 кг

01.13.33-00.00 Баклажани

(03221200-8 плодові овочі)

2230 3500,00грн (три тисячі п’ятсот грн)   Січень-грудень 2016р 210 кг

01.13.34-00.00 Помідори

(03221240-0   помідори)

2230 6000,00 грн (шість тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 695кг

01.13.39-00.00 Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у.

(03221250-3 кабачки)

2230 500 грн(п’ятсот грн 00коп)   Січень-грудень 2016р 30 кг

01.13.4 - Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні

В тому числі:

2230 50000,00 грн(п’ятдесят тисяч )   Січень-грудень 2016р  

01.13.41-00.00 Морква та ріпа

(03221112-4 морква)

2230 27800,00 (Двадцять сім тисяч вісімсот грн)   Січень-грудень 2016р 2258 кг

01.13.42-00.00 Часник

(15331480-5 овочі оброблені дляч тимчасового зберігання)

2230 200 грн (двісті грн)   Січень-грудень 2016р 2 кг
01.13.43-00.00 Цибуля (03221113-1 цибуля) 2230 22000 грн(двадцять дві тисячі грн)   Січень-грудень 2016р 2388 кг

01.13.5 (01.13.51-00.00) - Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картофель)

(03212100-1 картопля0

2230 85000,00грн (Вісімдесят п’ять тисяч )   Січень-грудень 2016р 15000 кг
01.13.7 (01.13.71-00.00) - Буряки цукрові та насіння цукрових буряків(03221111-7 буряк) 2230 17000,00грн (сімнадцять тисяч )   Січень-грудень 2016р 1850 кг

01.23.1 (01.23.12-00.00 ) - Плоди цитрусових культур (лимони,мандарин)

03222200-5 цитрусові фрукти; 03222210-8 лимони, 03222240-7 мандарини

2230 1000,00 грн (триста дев’ятнадцять)   Січень-грудень 2016р 15 кг
01.24.1 (01.24.10-00.00)   Яблука(0322321-9 яблука) 2230 20000,00 грн (Двадцять тисяч )   Січень-грудень 2016р 2000 кг

01.24.2 - Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші

В тому чи слі:

2230 5000,00грн (п’ять   тисяч грн)   Січень-грудень 2016р  
01.24.21-00.00 Груші(03222322-6 груші) 2230 1000,00 грн (одна тисяча   )   Січень-грудень 2016р 10 кг
01.24.23-00.00 Абрикоси(03222331-2 абрикоси) 2230 1000,00 грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 10 кг
01.24.24-00.00 Вишні(03222333-6 вишні та черешні) 2230 1000,00 грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 10 кг
01.24.25-00.00 Персики(03222332-9 персики) 2230 1000,00 грн (одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 10 кг

01.24.27-00.00 Сливи

03222334-3 сливи

2230 1000,00 грн(Одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 255 кг

01.25.1 (01.25.13-00.00) - Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium (полуниця)

03222310-9 ягоди;     03222313-0 полуниця

2230 1500,00 грн(Одна тисяча п’ятсот)   Січень-грудень 2016р 34 кг

01.47.2 (01.47.21-00.00) - Яйця у шкаралупі, свіжі

03142500-3 яйця

2230 70000,00 (сімдесят тисяч)   Січень-грудень 2016р 36045 шт

10.11.1 - М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене

В тому числі:

15110000-2 м’ясо

2230 160000,00 (Сто шістдесят тисяч грн)   Січень-грудень 2016р  

10.11.12-30.00 Свинина, свіжа чи охолоджена, у тушах і напівтушах (зокрема пересипана сіллю для тимчасового зберігання)

15113000-3 свинина

151112001-1 телятина

2230 160000,00 (Сто шістдесят тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 1600 кг

10.12.2 (10.12.20-13.00) - М'ясо свійської птиці, заморожене (кури)

15112130-6 курятина

2230 199000,00 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 3700 кг

10.12.4  (10.12.40-20.00)- Субпродукти харчові свійської птиці (печінка)

15112300-9 печінка свійської птиці

2230 30000,00 (тридцять тисяч)   Січень-грудень 2016р 654 кг

10.13.1 (10.13.14-60.00 )- Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (ковбаси,сосиски)

15131130-5 ковбаси

2230 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 620 кг

10.20.1 (10.20.13-30.00) - Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена

15221000-3 морожена риба

2230 125000,00 (сто двадцять п’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 1550кг

10.20.2 (10.20.23-00.00 )- Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та замінники ікри

15233000-0 риба в розсолі

15235000-4 рибні пресерви

2230 15000,00 (п’ятнадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р 200

10.32.1 - Соки фруктові та овочеві

В тому числі:

15320000-7 фруктові та овочеві соки

2230 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн)   Січень-грудень 2016р  

10.32.11-00.00 Сік томатний

15322100-2 томатний сік

2230 15500,00 (десять тисяч п’ятсот )   Січень-грудень 2016р 633л

10.32.19-30.00 Соки з фруктів чи овочів, інші, н. в. і. у.

15321000-4 фруктові соки

2230 34500,00 (тридцять чотири тисячі п’ятсот)   Січень-грудень 2016р 2220л

10.39.1 - Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі

В тому числі:

2230 65000,00 грн (шістдесят п’ять тисяч )   Січень-грудень 2016р  

10.39.16-00.00 Горох законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, крім готових овочевих страв

15331462-3 консервований горох

2230 3000,00 ( три тисячі грн)   Січень-грудень 2016р 100 шт

10.39.17-21.00 Паста та пюре томатні, неконцентровані

15331425-2 томатне пюре

2230 10000грн (десять тисяч)   Січень-грудень 2016р 800 шт

10.39.18-00.00 Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти

15331500-2 овочі консервовані в оцті

15331423-8 консервовані помідори

2230 52000,00 грн   (п’ятдесят дві тисячі грн)   Січень-грудень 2016р 1810 шт

10.39.2 - Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані

В тому числі:

2230 40000,00 (сорок   тисяч грн)   Січень-грудень 2016р  

10.39.22-90.00 Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти плодові чи горіхові, приготовані кулінарним оброблянням (крім готових гомогенізованих продуктів з цитрусових плодів)

15332200-6 джеми та мармелади; фруктові желе; фруктові чи горіхові пюре та пасти

2230 10000,00 (десять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 258кг

10.39.25-10.00 Виноград, засушений

15332419-4 родзинки без кісточок

2230 30000,00 грн (тридцять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 586 кг

10.41.5 (10.41.54-00.00) - Олії рафіновані (олія соняшникова)

15421000-8 рафіновані олії

2230 35000,00 (тридцять п’ять тисяч)   Січень-грудень 2016р 968 л

10.42.1 (10.42.10-30.10) Маргарин і подібні харчові жири

15431100-9 маргарин

2230 1500,00грн (одна тисяча п’ятсот )   Січень-грудень 2016р 15 кг

10.51.1 (10.51.11-33.00) - Молоко та вершки, рідинні, оброблені

15511100-4   пастерізоване молоко

2230 160000,00 (Сто шістдесят тисяч )   Січень-грудень 2016р 14000 л

10.51.3 (10.51.30-30.00) - Масло вершкове та молочні пасти

15530000-2 вершкове масло

2230 140000,00грн (Сто сорок тисяч )   Січень-грудень 2016р 1485

10.51.4 -Сир сичужний та кисломолочний сир (сир,творог)

В тому числі:

2230 120000,00грн (сто двадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р  

10.51.40-30.00 Сир свіжий (без визрівання)

15542100-0 зернений сир

2230 65000,00грн (шістдесят п’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 1570 кг

10.51.40-70.00 Сир плавлений, не тертий і не в порошку

15544000-3 твердий сир

2230 55000,00 грн ,(п’ятдесят п’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 311 кг

(10.51.52-41.00) Продукти молочні інші (сметана)

15550000-8 молочні продукти різні

2230 38655,00 (тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят п’ять)   Січень-грудень 2016р 705л

10.61.1 (10.61.12-30.00) - Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений

15611000-4   облущений рис

2230 20000,00 грн(двадцять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 740 кг

10.61.2  (10.61.21-00.00) - Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміш

15612100-2 борошно пшеничне

2230 20000,00 грн (двадцять тисяч)   Січень-грудень 2016р 1880 кг

10.61.3 - Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур

В тому числі:

03211900-2 зернопродукти

2230 46000,00 грн (сорок шість тисяч )   Січень-грудень 2016р  
10.61.31-35.00 Крупи та крупка із звичайної пшениці та спельти 2230 10000,00 (десять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 716 кг
10.61.32-30.01 Крупи та крупка з кукурудзи 2230 5000,00 (п’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 233 кг
10.61.32-30.03 Крупи та крупка з ячменю 2230 500,00 (п’ятсот грн )   Січень-грудень 2016р 50 кг
10.61.32-30.04 Крупи та крупка з вівса 15613380-5 вівсяні пластівці 2230 6000,00 (шість тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 439 кг
10.61.33-35.00 Зародки зернових культур, цілі, вальцьовані, розплющені на пластівці чи мелені (крім рису) 2230 23800,00 (двадцять три тисячі вісімсот грн)   Січень-грудень 2016р 1380 кг
10.61.32-30.09 Крупи та крупка з зерна інших зернових культур, н. в. і. у. 2230 700,00 (сімсот грн)   Січень-грудень 2016р 100 кг

10.62.1 (10.62.11-15.00) - Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у. (крохмаль)

15623000-1 крохмалі

2230 1000,00 грн ( одна тисяча)   Січень-грудень 2016р 35 кг

10.71.1  (10.71.11-00.90) - Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання

15811100-7 хліб

2230 130000,00 (сто тридцять тисяч)   Січень-грудень 2016р 15000 шт

10.72.1 - Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання

В тому числі:

15820000-2 сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів

2230 20000,00 грн (двадцять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р  

10.72.19-40.00 Печиво (крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими сумішами, з умістом какао, здобного печива, вафлів і вафельних облаток)

(15821200-1 солодке печиво)

2230 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 500 кг

10.72.12-59.00 Вафлі та вафельні облатки, крім цілком чи частково покритих шоколадом або іншими сумішами, з умістом какао

2230 5000,00 (п’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 100 кг

10.73.1 (10.73.11-30.00) - Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби

15851100-9 макаронні вироби сирі

2230 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн )   Січень-грудень 2016р 680 кг

10.81.1 (10.81.12-30.10) - Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса

15831000-2 цукор

2230 55000,00 (П’ятдесят п’ять тисяч)   Січень-грудень 2016р 4000 кг

10.82.1 (10.82.13-00.00) - Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок (какао)

15841000-5 какао

2230 500,00 (п’ятсот грн)   Січень-грудень 2016р 7кг

10.83.1 (10.83.13-00.00) - Чай і кава, оброблені (чай)

15863000-5 чай

2230 9000,00 (дев’ять тисяч грн)   Січень-грудень 2016р 100 кг

10.84.1 (10.84.11-90.00) - Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова (прянощі,приправи,оцет)

15871000-4 оцет; соуси; приготовані заправки; гірчичний порошок та гірчична макуха; столова гірчиця

2230 9000,00 (дев’ять тисяч )   Січень-грудень 2016р 825 л

10.84.3  (10.84.30-00.00) - Сіль харчова

15872400-5 сіль

2230 2000,00 (дві тисячі грн)   Січень-грудень 2016р ь 550 кг

10.89.13 -34.00 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі,сода)

15898000-9 дріжджі

2230 1500,00 (Одна тисяча п’ятсот грн)   Січень-грудень 2016р 50 кг
Разом: 2230 1879855,00 (Один мільйон вісімсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн )      
05.10.1 вугілля кам’яне (09111000-0 вугілля та паливо на вугільної основі) 2275 64500,00 грн(шістдесят чотири тисячі п’ятсот грн. 00 коп)   Травень 2016р 15т

Капремонт покрівлі житлових будинків:

(45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)

Вул.Добровольського,4 3131 199226,00грн(сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті двадцять шість грн. 00коп)   Березень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Чкалова, 47а 3131 171411,00грн (сто сімдесят одна тисяча чотириста одинадцять грн. 00 коп))   Березень 2016рік Згідно проектно-кошторисної документації
Вул.Добровольського,2 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Вул.Будівельників,15 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Вул.Дзержинського,19а 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Вул.Дзержинського,9 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул.Калмикова,34 3131 203087,00грн (Двісті три тисячі вісімдесят сім тисяч 00 коп) )   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул.Калмикова,21 3131 194406,00 грн(сто дев’яносто чотири тисячі чотириста шість грн00коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Калмикова,18 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Калмикова,17 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Калмикова,16 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Калмикова,14 3131 48077,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят сім грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Будівельників,17 3131 48076,00 грн(сорок вісім тисяч сімдесят шістьгрн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капремонт плит покриття по вул.Дзержинського,7 3131 402184,00 грн (чотириста дві тисячі сто вісімдесят чотири грн. 00 коп)   Січень-червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації

Капремонт внутрішніх мереж водопроводу та каналізації:

45453000-7 капітальний ремонт і реставрація

вул.Калмикова,25 3131 13612,00 грн(тринадцять тисяч шістсот дванадцять грн. 00коп)
вул. Калмикова, 24 3131 12000,00грн (дванадцять тисяч грн. 00 коп )
вул. Калмикова, 16 3131 7500,00 грн(сім тисяч п’ятсот )
вул. Калмикова, 12 3131 12000,00грн (дванадцять тисяч грн. 00 коп )
вул. Будівельників, 23 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Будівельників, 3 3131 10000,00грн (десять тисяч грн. 00 коп)
вул.Дзержинського,9 3131 6500,00грн (шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп)
вул.Дзержинського,7 3131 6500,00грн (шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп)
вул.Дзержинського,3а 3131 9000,00грн (дев’ять тисяч грн. 00 коп)
вул.Добровольського,3а 3131 12727,00грн (дванадцять тисяч сімсот двадцять сім грн. 00 коп)
вул. Інтернаціональна,2 3131 10000,00грн (десять тисяч грн. 00 коп)
вул.Дзержинського,19 3131 11000,00грн (одинадцять тисяч грн. 00 коп)
вул.Дзержинського,19а 3131 6000,00грн (шість тисяч   грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 8 3131 12000,00грн (дванадцять тисяч грн. 00 коп )
вул.Калмикова,30 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
вул.Калмикова,27 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
вул.Калмикова,21 3131 10000,00грн (десять тисяч грн. 00 коп)
вул.Калмикова,18 3131 7000,00грн (сім тисяч грн. 00 коп)
вул.Калмикова,17 3131 7548,00 грн(сім тисяч п’ятсот сорок вісім грн. 00 коп)
Капремонт замощення: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація    
вул. Калмикова, 21 3131 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 20 3131 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 18 3131 8000,00грн (вісім тисяч грн. 00коп)
вул. Калмикова, 19 3131 12000,00грн (дванадцять тисяч грн. 00 коп)
вул.Дзержинського, 17а 3131 8000,00грн (вісім тисяч грн. 00коп)
вул. Чкалова ,41 3131 5000,00грн (п’ять тисяч грн00 коп)
вул.Дзержинського, 15 3131 8000,00грн (вісім тисяч грн. 00коп)
вул.Дзержинського, 13 3131 5000,00грн (п’ять тисяч грн00 коп)
вул.Інтернаціональна, 4 3131 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
вул.Інтернаціональна, 6 3131 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
Капремонт захисних споруд цивільної оборони (вул.Дзержинського,13, вул.Дзержинського,15, вул.Будівельників,3,вул.Будівельників,23, вул.Орджонікідзе,50) 3131 28768,00 грн(двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят вісім грн. 00 коп)
Капремонт фасадів: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація    
вул. Калмикова, 36 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 26 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 13 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 12 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Калмикова, 11 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Чкалова,45 3131 20000,00грн( двадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Чкалова,39а 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Добровольського,1 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
вул. Будівельників,3 3131 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт мереж водопостачання вул. К-Маркса 3132 50000,00грн (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт мереж водопостачання вул.Дзержинського,6а до НВК № 3132 45000,00грн (сорок п’ять тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт мереж водопостачання вул. Лінія, 4-6 3132 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
Капремонт магістрального водопроводу вул. Чапаєва 3132 50000,00грн (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водопровода по вул. Кірова (від пров.Червоноглінський) 3132 15000,00грн (п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водопровода по вул. Дружби 3132 10000,00 грн (десять тисяч   грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водопровода по вул. Калмикова, 19 3132 20000,00грн (двадцять тисяч грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водоводу перехід Лінія,11 3132 236616,00грн(двісті тридцять шість тисяч шістсот шістнадцять грн. 00 коп)
Капремонт вигрибів вул.Леніна, 40 років Жовтня, пр. Радянський 3132 248361,00грн (двісті сорок вісім тисяч триста шістдесят одна грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водопроводу від вул.Зелена до вул.Інтернаціональна 3132 31639,00грн(тридцять одна тисяча шістсот тридцять дев’ять грн. 00 коп)
Капремонт каналізаційної насосної станції КП "Водоканал" 3132 90659,00грн (дев’яносто тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водопроводних колодязів та розподільчих камер на дільницях діючих вуличних мереж водопостачання з заміною у них запірної арматури 3132 283384,00 (двісті вісімдесят три тисячі триста вісімдесят чотири грн. 00 коп)
Капітальний ремонт артсвердловини №2 3132 29324,00грн (двадцять дев’ять тисяч триста двадцять чотири грн. 00 коп)
Капітальний ремонт артсвердловини №3 3132 29976,00грн (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят шість грн. 00 коп)
Капітальний ремонт водоводу (ліва нітка) 3132 6220,00 грн(шість тисяч двісті двадцять грн. 00 коп )
Капітальний ремонт мігістрального водопроводу 3132 6220,00 грн(шість тисяч двісті двадцять грн. 00 коп )
Капітальний ремонт водопроводу від вул.Зелена до вул.Інтернаціональна 3132 6213,00 грн(шість тисяч двісті тринадцять грн. 00 коп )

Капремонт вуличного освітлення:

45453000-7 капітальний ремонт і реставрація

вул. Радянська Армія, вул. Жовтнева, вул. Горького, вул.Чапаєва 3132 95000,00 (дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп)   Травень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
вул. 28 Червня 3132 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп)   Серпень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Лінія 1,2,3,4,5,7,8,9,10 3132 100000,00 (сто тисяч грн. 00 коп)   Грудень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
вул. 40 років Жовтня, вул.Червоноглінська,вул. Колгоспна, пров.Шкільний 3132 139766,00(сто тридцять дев’ять тисяч сімсот шістдесят шість грн. 00 коп)   Березень 2016 р Згідно проектно-кошторисної документації
вул.Кузнєцова 3132 40000,00грн (сорок тисяч грн. 00 коп)   Грудень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Мічуріна 3132 46464,00грн( сорок шість тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 00 коп)   Грудень 2016рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул. Карла Маркса, вул. Ворошилова, пров.Лікарняний 3132 113007,00 (сто тринадцять тисяч сім грн. 00 коп)   Лютий 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
вул.Акімова, вул.Щорса 3132 65000,00 (шістдесят п’ять тисяч грн. 00 коп)   Червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт тротуарів вул. 28 Червня 3132 100000,грн.(сто тисяч грн. 00 коп)   Жовтень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт тротуарів вул.Калмикова 3132 50000, 00грн (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп   Жовтень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт тротуарів вул. Орджонікідзе 3132 299222,00 грн (двісті дев’яносто дев’ять тисяч двісті двадцять дві грн. 00 коп)   Березень- квітень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт тротуару від вул. Добровольського,1 до вул.Добровольського, 2 3132 10000,00 грн (десять тисяч грн. 00 коп)   Вересень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради 3132 500000,00грн( п’ятсот тисяч грн. 00 коп)   Червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт доріг: 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація          
Капітальний ремонт пров. Лікарняний, вул. К-Маркса 3132 500000,00 (п’ятсот   тисяч грн. 00 коп)   Квітень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт вул. 40 років Жовтня 3132 300000.00 (триста тисяч грн. 00 коп)   Червень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт дороги вул.Леніна (від вул.28 Червня до вул.Пушкіна) 3132 200000,00 грн(двісті тисяч грн. 00 коп )   Червень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт дороги по вул. Рози Люксембург 3132 200000,00 грн(двісті тисяч грн. 00 коп )   Серпень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт вул.Орджонікідзе 3132 300000.00 (триста тисяч грн. 00 коп)   Травень 2016 р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт пров. Тихій 3132 200000,00 грн(двісті тисяч грн. 00 коп )   Жовтень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Капітальний ремонт проїзду між домами вул.Добровольського,2 – Добровольського, 3а 3132 40000,00 грн( сорок тисяч грн. 00 коп)   Вересень 2016р Згідно проектно-кошторисної документації
Програма забезпечення   розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз » на 2016 рік 2281 29164 грн(двадцять дев’ять тисяч сто шістдесят чотири грн.)   Березень 2016р

Згідно програми«Програми забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Арциз » на 2016 рік»

26.20.1 – Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 3110 24000,00 (двадцять чотири тисячі грн.)   Січень-березень 2016р  
26.20.11-00.00 машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг , зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп’ютери 30213100-6 портативні комп’ютери 3110 14998,00 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім)   Січень-березень 2016р 2 штуки
26.20.18-00.00 пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв’язок 3110 9002 (дев’ять тисяч дві грн)   Січень-березень 2016р 3 штуки
26.40.3Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (26.40.33-00.00                 Відеокамери записувальні та інша відеозаписувальна й відеовідтворювальна апаратура) (32300000-6       Радіо- і телевізійні приймачі, апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу) 3110 3000,0 (три тисяч грн.)   Березень 2016р 1шт
27.51.1 Холодильники та морозильники;машини пральні;електроковдрі;вентилятори (27.51.13-00.00 Машини пральні та сушільні побутові) (39713000-3-електричні побутові прилади для прибирання ;праски) ПРАЛЬНА МАШИНА 3110 110000 грн (сто десять тисяч грн.)   Березень 2016р

Ст..2 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

1шт

Поточний ремонт доріг:          
вул. 28 Червня 2240 100000,00грн(сто тисяч грн )   Липень-серпень 2016 рік Згідно проектно-кошторисної документації
           

Голова комітету   з конкурсних торгів         _____________________  В.М.Міхов