ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

України

15 вересня2014року №1106

Річний план закупівель на 2016 рік

________ Арцизька міська рада_(04057037)_______

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ))

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

35.11.1-

Енергія електрична (09310000-5-Електрична енергія)

2273

381024,00грн.

(триста вісімдесят одна тисяча двадцять чотири  гривень 00 копійок)(з ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі Січень 2016р.  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.01.2016р. № 3

Голова комітету з конкурсних торгів                           ___________       __В.М.Міхов__

                                                                                            (підпис)       (ініціали та прізвище)

                                                                               М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                 ____________       __О.О.Путіна_____

                                                                                            (підпис)       (ініціали та прізвище)