ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

України

15 вересня2014року №1106

Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)

________ Арцизька міська рада_(04057037)_______

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ))

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

35.11.1

Енергія електрична

(ДК 016:2010)

2273

347106,05грн.

(триста сорок сім тисяч сто шість гривень 05 копійок)(з ПДВ- 57851,01 грн.)

Переговорна процедура закупівлі Січень-лютий2015р.  

05.10.1

Вугілля кам’яне

(ДК 016:2010)

2275 1092000,00грн (один мільйон дев'яносто дві тисячі гривень 00копійок)(з ПДВ-182000,00грн) Відкриті торги Травень 2015р.  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.10.2015р. № 10

Голова комітету з конкурсних торгів                        ____________       __О.Д.Ніколов__

                                                                                               (підпис)       (ініціали та прізвище)

                                                                                М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                     ____________       __О.О.Путіна_____

                                                                                               (підпис)       (ініціали та прізвище)